Що таке бізнес ідея і бізнес можливість

В основі будь-якого успішного бізнесу лежить правильно обрана бізнес-ідея.

Згідно «Словника з профорієнтації та психологічної підтримки», бізнес-ідея — ідея, в якій поєднуються чиїсь потреби в деякій продукції (товари, послуги) і можливості підприємця виробляти цю продукцію. «Словник бізнес-термінів» визначає її як готове бізнес-рішення з організації своєї справи. Ми будемо використовувати наступне визначення.

Бізнес-ідея — це алгоритм дій, задум, комплекс заходів, спрямований на створення нової / розвиток діючої компанії (приватного підприємства) в будь-якому з напрямків діяльності для отримання стабільного прибутку.

Як правило, бізнес проекти пов’язана з ідеєю нового або вдосконаленого продукту або послуги, технічного, організаційного або економічного рішення і ін. Вона може бути використана як основа для проектування нового бізнесу або в якості обґрунтування стратегії розвитку діючого підприємства, наприклад при відкритті нового напряму його діяльності.

Бізнес-ідея і сама по собі може стати об’єктом бізнесу, оскільки її можна продати шляхом укладення договору, на підставі якого за реалізацію проекту береться інший менеджер. У свою чергу, розробник ідеї отримує інший вид компенсації, наприклад відсоток від прибутку бізнесу або одноразове заохочення.

Кінцева мета бізнес-ідеї полягає в отриманні прибутку через задоволення тієї або іншої потреби споживачів / клієнтів.